Office Napoca City Residence
Ioan Ratiu street, no. 10-12, ap. 4
400014 Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 (727) 332.339
E-mail: office@napocaresidence.ro

NEWS

ANUNT MEDIU

 

NAPOCA CITY RESIDENCE SRL, titular al proiectului “Construire imobil cu functiuni mixte C1 (parte functionala A, B si C) si construire imobil cu functiuni mixte C2 (parte functionala A si B) conform HCL nr. 509/07.07.2022, amplasare firme luminoase, amplasare totem luminos, amenajari exterioare si organizare de santier” propus a fi realizat in Cluj-Napoca, str. Borhanciului fn, jud Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul “Construire imobil cu functiuni mixte C1 (parte functionala A, B si C) si construire imobil cu functiuni mixte C2 (parte functionala A si B) conform HCL nr. 509/07.07.2022, amplasare firme luminoase, amplasare totem luminos, amenajari exterioare si organizare de santier” propus a fi realizat in Cluj-Napoca, str. Borhanciului fn, jud Cluj,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni – vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.